Nabídka propagace pro partnery ve spojení se seriálem a jednotlivými závody:

Název partnera v názvu seriálu
Název partnera v názvu závodu
Sponzor časomíry v celém seriálu závodů
Umístění partnera na plachtě pro vyhlašování závodů

Pozn. Uvedené informace jsou orientační k jednání