HM partner se v rámci předmětu plnění zaváže zveřejnit inzerci/PR články/redakční články/aktuality propagující akci organizátora. Media plán a rozsah plnění jsou věcí společného jednání.

Garance ze strany pořadatele:

Opravňuje používat označení „hlavní mediální partner“ v souvislosti s akcí
Umístění loga na propagačních materiálech MTB series s označením HM partner
Umístění loga na internetových stránkách MTB series s aktivním prolinkem na jejich internetové stránky s označením jako hlavního mediálního partnera
Umístění propagačních materiálů mediálního partnera v místě konání závodů