Mediální partner se v rámci předmětu plnění zaváže zveřejnit inzerci/PR články/redakční články/aktuality propagující akci organizátora. Media plán a rozsah plnění jsou věcí společného jednání.

Garance ze strany pořadatele:

Opravňuje používat označení „mediální partner“ v souvislosti s akcí
Umístění loga na propagačních materiálech MTB series 2016
Umístění loga na internetových stránkách MTB series s aktivním prolinkem na jejich internetové stránky
Umístění propagačních materiálů mediálního partnera v místě konání závodů